Werkwijze

Intakegesprek
In het intakegesprek bespreken we hoe het traject er op basis van jouw hulpvraag uit gaat zien. Doorgaans bestaat een traject uit 5 tot 8 persoonlijke afspraken. Bij elk traject hoort een persoonlijke trainingsmap, huiswerkopdrachten, mogelijkheid tot tussentijds e-mail contact.

Versterken mentale en fysieke veerkracht
De in de begeleiding toegepaste methodes hebben met elkaar gemeen dat je getraind wordt je te focussen op zaken die jij direct kunt beïnvloeden, zoals jouw eigen gedrag. In plaats van controle proberen te krijgen over zaken die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten van jezelf en nog minder het gedrag van anderen of zaken die je nu eenmaal overkomen in het leven. Er wordt een actieve bijdrage gevraagd. Gedragsveranderingen komen tot stand door ander gedrag direct te ervaren. Dat vraagt om lef en de bereidheid jouw kwetsbaarheid onder ogen te zien.

Van alle methodieken en technieken die ik zo in de loop der jaren geleerd en ervaren heb spreken deze mijzelf het meest aan juist doordat het aandeel ‘ervaringsleren’ zo groot is en het effect heel snel merkbaar is. Tegelijkertijd heb ik geleerd met meer mildheid en humor naar mijn eigen gedrag en gedachten te kijken en ook naar dat van anderen.

  • Mindfulness (aandacht)
  • Acceptance & Commitmenttraining (mentale veerkracht en flexibiliteit)
  • Runningtherapie (bewegen zonder prestatiedruk)
  • Hart-coherentie (ademhaling)
  • Zelfhulp (psycho-educatie en oefeningen)
  • E-coaching

Op basis van jouw hulpvraag worden elementen toegepast uit bovengenoemde methodieken.

Afsluiting
Aan het eind van de afgesproken periode volgt een evaluatie.

Anita Brockötter is een gecertificeerde stresscounselor en heeft haar deskundigheid verder uitgebreid door opleidingen en verdieping o.a. op bovengenoemde terreinen. Tevens is zij student Gezondheidspsychologie aan de Open Universiteit. Zij is lid van de Vereniging voor Mindfulness Based Trainers Nederland(VMBN) en van de beroepsvereniging Stichting Gezondzorg.