ACTief Herstel

Onze re-integratietrajecten zijn gericht op actief herstel. Dat betekent dat er afhankelijk van de klachten ingezet wordt op activerende begeleidingsvormen (buitenshuis) dan wel dat werkhervatting zo snel mogelijk onderdeel uit maakt van het re-integratietraject. Wij geloven in werken als medicijn. Werk geeft structuur aan je leven, is een bron van sociale steun en zorgt voor uitdagingen in je leven. Thuis blijven kan leiden tot vereenzaming en je nog zieker gaan voelen. Overspannen of burn-out zijn is een aanknopingspunt om te gaan oefenen met gezonder (werk)gedrag.

Werkhervatting is in deze zin van het woord een breed begrip en betekent vooral dat de mensen die wij begeleiden op afgesproken tijden buitenshuis re-integratie activiteiten uitvoeren. Deze activiteiten kunnen gericht zijn op:

  • 1. het deelnemen aan (groep) activiteiten die gericht zijn op het oefenen met vaardigheden in een veilige omgeving (ontspanningsoefeningen, mindfulness, ACT, bewegen in de natuur, stresscounseling etc);
  • 2. en/of het uitvoeren van ondersteunende werkzaamheden zonder tijds- of prestatiedruk bij de eigen werkgever of derden;
  • 3. het daadwerkelijk uitvoeren van afgebakende zinvolle werkzaamheden op de eigen werkplek.

Door te focussen op het bieden van gestructureerde activiteiten die gericht zijn op het gezamenlijke doel van re-integratietrajecten (meestal terugkeer in eigen functie) kan het herstel flink bespoedigd worden.

  • geen wachtlijsten
  • gericht op werkhervatting vanuit de oprechte motivatie van de werkgever en medewerker mee te werken aan terugkeer in eigen functie in een gezonde werkomgeving
  • samenwerking met alle bij het traject betrokken partijen
  • persoonlijke en flexibele begeleiding van de medewerker en co√∂rdinatie van activiteiten