Acceptance en Commitment

Acceptance en Commitment Training (ACT), helpt mensen dingen te accepteren die buiten hun invloedssfeer liggen en zich te committeren aan activiteiten die bijdragen aan het verbeteren en verrijken van hun professionele en persoonlijke leven. Dit wordt bereikt door:

  • Het aanleren van psychologische vaardigheden die helpen effectiever om te gaan met meningen, gedachten en gevoelens en het effect van gevoelens en gedachten op gedrag te verminderen.
  • Te ontdekken wat echt belangrijk en waardevol is en vervolgens deze kennis te gebruiken als leidraad, inspiratiebron en motivatie voor gedragsverandering.

act-therapy

ACT is een methode die gebaseerd is op een aantal peilers waarvan mindfulness de belangrijkste is. Mindfulness wordt steeds meer erkend als krachtig instrument in zowel de coaching als therapie praktijk. Voorbeelden van toepassing zijn bijv. trainingen persoonlijk leiderschap, het versterken van veerkracht, verminderen van werkstress en bij het behandelen van depressie en angst.

Mindfulness helpt bij het volledig bezig zijn met wat je op dit moment doet. In een staat van mindful, de impact van inproductieve en moeilijke gedachten en gevoelens worden significant verminderd. Zowel bij topsporters en in de top van het bedrijfsleven is mindfulness erkend als factor die tot prestatieverbetering leidt.

ACT deelt mindfulnessvaardigheden in in 3 categorieën:

  • Defusie – distancing from, and letting go of, unhelpful thoughts, beliefs and memories
  • Acceptatie – making room for painful feelings, urges and sensations, and allowing them to come and go without a struggle
  • Contact – with the present moment: engaging fully with your here-and-now experience, with an attitude of openness and curiosity

Acceptance en Commitment Therapy is een unieke, creatieve en luchtige benadering van gedragsverandering die gebaseerd is op evidence based wetenschappelijk onderzoek vanuit de gedragspsychologie.

 

Wie zit er eigenlijk aan het stuur?

Wat is ACT? Interview met Drs Tim Batink (psycholoog)

Folder ACT training